Tervetuloa täyttämään avoimen varhaiskasvatustoiminnan hakemusta!
 
Hakemus koostuu viidestä sivusta.

Mikäli perheessäsi on useampia avoimeen päiväkotiin hakevia lapsia,  sivulla neljä on kohta "hakemus sisaruksille", josta pääset täyttämään sisarusten tietoja.


Avoin varhaiskasvatus on ohjattua ja tavoitteellista toimintaa alle kouluikäisille lapsille tilanteessa, jossa perheellä ei ole tarvetta lapsen kokopäiväiselle hoidolle. Toimintaa järjestetään taaperoryhmissä, pikkukouluissa, ulkoiluleikkikouluissa, liikuntaleikkikouluissa ja perhekerhoissa.


Lapsi voi osallistua yhteen sellaiseen ryhmään kerrallaan, mihin lapsi jää ilman vanhempia. Tämän lisäksi lapsi voi käydä myös perhekerhossa.

Avoin varhaiskasvatustoiminta on tarkoitettu:

- perheille, jotka hoitavat lasta kotona
- perheille, jotka saavat kotihoidontukea ja Oulu-lisää
- palvelutakuusopimuksen tehneille perheille

Avoimeen varhaiskasvatustoimintaan ei ole mahdollista osallistua:

- kun lapselle on myönnetty kunnallinen päiväkoti/perhepäivähoitopaikka
- palvelusetelin saaja ei voi käyttää avoimen varhaiskasvatuksen palveluita
- yksityisen hoidon tuen saaja ei voi käyttää avoimen varhaiskasvatuksen palveluita
- jos perhe on palkannut työsopimussuhteisen hoitajan
- jos yksityinen perhepäivähoitaja saa perhepäivähoidon palvelurahaa, ei omat eikä hoitolapset ole oikeutettuja osallistumaan kerhoihin ja leikkikouluihin. Poikkeus: jos hoitaja on valinnut omista lapsistaan Kelan kotihoidontuen, hoitajan omat lapset voivat osallistua kunnalliseen kerhotoimintaan.Close Help